Echipa

Deviza noastră este ”Copii fericiți, părinți mulțumiți!”.

În grădinița nostră, întreg personalul își ghidează activitatea prin raportare la valorile și practicile democtratice: respect, responsabilitate, colegialitate, deschidere, egalitate de șanse, asumarea riscurilor. Climatul în care se desfășoară actul educațional este unul care aduce starea de bine în sufletul copilului și îl invită la învățare prin joacă, experimentare, explorare și cooperare.

În anul școlar 2022–2023, educarea și îngrijirea copiilor este asigurată de o echipă formată din 15 cadre didactice, 10 îngrijitoare,1 administrator de patrimoniu, 1 administrator financiar, 1 asistent medical,  1 profesor logoped,1 profesor consilier școlar, 1 director.

Personal didactic:

Personal didactic auxiliar:

Personal nedidactic:

Personal medical: